Strona główna Blog Zasady bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach

Zasady bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach

Praca na rusztowaniach związana jest z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, które mogą przydarzyć się tak pracownikom, jak i osobom postronnym. Większość wypadków, jakie występują na budowach, dotyczą właśnie prac wysokościowych. Dlatego też przepisy BHP dokładnie odnoszą się do wielu kwestii z tego tematu. Przeczytaj, jakie zasady obowiązują pracowników w takim środowisku.

Rozstaw rusztowania

Przepisy BHP przede wszystkim zwracają uwagę na konstrukcje rusztowań. Powinny one być rozstawione na stabilnym i odwodnionym podłożu według dokumentacji producenta. Niezbędna jest tabliczka z informacjami dotyczącymi osoby odpowiedzialnej za budowę rusztowania oraz maksymalnego obciążenia pomostów. Metalowe rusztowanie powinno posiadać uziemienie. Wokół konstrukcji należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Można także użyć zabezpieczenia w postaci siatek ochronnych. Każda kondygnacja powyżej metra musi być wyposażona w barierki, które są także poręczami. Dodatkowo montuje się tzw. krawężniki i poprzeczki. Cały montaż powinien być przeprowadzany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Sposób rozstawu oraz kotwienia zależny jest od tego, jakie prace budowlane będą przeprowadzane na rusztowaniu.

Przed użytkowaniem niezbędne jest przeprowadzenie kontroli stanu technicznego, która potwierdzi, że pracownicy mogą bezpiecznie poruszać się na rusztowaniu przez długi czas, w różnych warunkach atmosferycznych i przy dodatkowym obciążeniu. Odbiór przeprowadzony przez kierownika budowy lub inną osobę ze stosownymi uprawnieniami należy odnotować w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

Bezpieczna praca na wysokości

Pracownicy powinni mieć ukończone szkolenie BHP wysokościowe oraz przeprowadzone badania lekarskie o braku przeciwwskazań do takiej pracy. Muszą oni nosić odpowiednią odzież dopasowaną do aktualnej pory roku, buty z wkładką antyprzebiciową i hełmy ochronne. Poszczególne stanowiska pracy wymagają stosowania dodatkowych środków ochrony indywidualnej. Na rusztowanie wolno wchodzić tylko po drabinkach specjalnie do tego przeznaczonych, które znajdują się od strony wewnętrznej. Nie wolno przede wszystkim:

  • wchodzić na rusztowanie od strony zewnętrznej,
  • wspinać się na poręcze,
  • po skończonej pracy pozostawiać materiałów na pomostach,
  • przewozić ludzi na rusztowaniach jezdnych.

Zabroniona jest także praca na rusztowaniach, ich montaż i demontaż w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak np. brak światła dziennego, gęstej mgły, silnych opadów deszczu, burzy, intensywnego wiatru czy mrozu. Stosowanie się do przepisów znacznie zmniejsza ryzyko występowania wypadków. Jednak na bezpieczeństwo wpływ ma także zdrowy rozsądek, który w sytuacjach krytycznych może mieć największe znaczenie w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.