Strona główna Blog Kosztorys budowy domu. Jak wyliczyć wydatki?

Kosztorys budowy domu. Jak wyliczyć wydatki?

Każda inwestycja budowlana oznacza konieczność przygotowania się na znaczne wydatki. Wiążą się one zarówno z formalnościami niezbędnymi do jej rozpoczęcia – sporządzeniem projektu architektonicznego, badaniami geologicznymi czy wykonaniem pomiarów geodezyjnych, jak i zatrudnieniem odpowiedniej ekipy oraz zakupem materiałów budowlanych i wykończeniowych. Określenie skali potrzebnych do sfinansowania całości środków, będzie więc jedną z kluczowych informacji. Przekonajmy się, jak wygląda przygotowanie kosztorysu budowlanego.

Jak powstaje kosztorys?

Przygotowanie kosztorysu budowlanego może nastąpić dopiero po wyborze projektu, który ma zostać zrealizowany. Podstawową czynnością będzie opracowanie zestawienia wszystkich prac, które trzeba będzie wykonać podczas budowy. Oznacza to wykonanie spisu kolejnych zadań, które będą realizowane przez ekipę budowlaną wraz z określeniem potrzebnych do tego roboczogodzin oraz niezbędnych materiałów. Kosztorysant przyjmuje do wyliczeń średnie ceny rynkowe z uwzględnieniem specyfiki lokalnych uwarunkowań zarówno jeśli chodzi o wykonawców, jak i możliwości zakupu określonych towarów. Przygotowanie profesjonalnego kosztorysu daje więc bardzo dokładną orientację w możliwych kosztach budowy, choć warto pamiętać, że jest to tylko pewne przybliżenie. Ostateczne warunki będą możliwe do ustalenia dopiero podczas zawierania umów z konkretnymi wykonawcami.

Dlaczego kosztorys jest przydatny?

Przygotowanie kosztorysu będzie niezbędne przy określeniu kosztów potrzebnych do ukończenia inwestycji. Bez niego trudno byłoby uzyskać kredyt, a także zorientować się w tym, jakie środki będą potrzebne na wszystkich kolejnych etapach budowy. Dokładne informacje o średnich kosztach wykonywania poszczególnych czynności mogą być także pomocne przy szukaniu odpowiedniego wykonawcy i negocjowaniu warunków zawieranej umowy. Warto pamiętać, że kosztorys to także sposób na kontrolowanie zużycia materiałów przez ekipy wykonujące różne zadania cząstkowe, a także ułatwienie rozliczenia z wykonawcą generalnym.