Strona główna Blog Jakie zezwolenia są wymagane przy budowie domu?

Jakie zezwolenia są wymagane przy budowie domu?

Budowa własnego domu to marzenie wielu z nas. Żeby zrealizować ten plan, trzeba co prawda włożyć wiele wysiłku w doprowadzenie go do skutku, jednak końcowe efekty zazwyczaj w pełni wynagradzają wszelkie trudy. Co do tych ostatnich, to w największej mierze wiążą się one oczywiście z pracami budowlanymi. Nie ograniczają się jednak tylko do nich. Zanim dom zacznie być stawiany, trzeba spełnić szereg formalności. Ich istnienie może wydawać się niepotrzebnym rzucaniem kłód pod nogi, jednak w rzeczywistości jest bardzo potrzebne. Zapobiega bowiem rozprzestrzenianiu się samowoli budowlanej, która groziłaby brakiem kontroli nad rozplanowaniem miejskich i wiejskich terenów.

Zgłoszenie budowy czy pozwolenie na budowę?

W kwestii budowy domu istnieją zasadniczo dwie różniące się od siebie procedury administracyjne. Jedną z nich jest pozwolenie na budowę, a drugą zgłoszenie budowy. Generalnie rzecz biorąc, ta druga opcja jest prostsza, więc wiele osób decyduje się właśnie na nią. Nie da się jej jednak zastosować w każdym przypadku. Istnieją pewne wyjątki, w których konieczne staje się uzyskanie pozwolenia na budowę. Jakie sytuacje mają taki charakter? Jedna z nich polega na tym, że obszar oddziaływania domu wykracza poza teren działki. Czym jest obszar oddziaływania domu? Najprościej rzecz ujmując, jest to teren wokół budynku, na którym nie można stawiać pewnych obiektów. Istnienie takiego rozwiązania ma na celu zapobiegać niedogodnościom, jakie mogłyby się wiązać ze zbyt bliskim budowaniem jednych obiektów przy drugich. Tego, czy obszar oddziaływania domu wykracza poza teren działki, można dowiedzieć się już na etapie projektowania budynku.

Inną sytuacją, która wymaga pozwolenia na budowę, jest konieczność przeprowadzenia operacji zwanych postępowaniami środowiskowymi. Okoliczność taka zachodzi wówczas, jeżeli działka stoi na terenie, który ma specjalne znaczenie ze względu na ochronę przyrody. W takim przypadku odpowiednie organy administracyjne muszą orzec, czy ewentualna budowa domu nie będzie zagrażać środowisku.