Strona główna Blog Jak zaplanować kanalizację w domu jednorodzinnym?

Jak zaplanować kanalizację w domu jednorodzinnym?

Zadaniem kanalizacji jest odprowadzanie ścieków do szamba, miejskiej sieci kanalizacyjnej lub przydomowej oczyszczalni. System ten musi działać niezawodnie, dlatego instalację kanalizacyjną należy dokładnie przemyśleć. Jej projekt powinien zostać stworzony już na etapie planowania budynku.

Co warto wiedzieć o instalacji kanalizacyjnej?

Plan kanalizacji powinien uwzględniać to, że będzie ona poprowadzona przez ściany i stropy. Wymaga to wykonania otworów, których średnica musi być nieco większa od średnicy rury kanalizacyjnej. W trakcie montażu pozostałą przestrzeń wypełnia się materiałem izolacyjnym. System, jakim jest kanalizacja, składa się zasadniczo z tych samych elementów, co instalacja wodna. Do najważniejszych należą rury, łączki i kształtki, piony i poziomy kanalizacyjne, armatura zabezpieczająca, syfony, przewody wentylacyjne, studzienki rewizyjne i zabezpieczenia przeciwzalewowe. Tylko prawidłowy układ poszczególnych części gwarantuje sprawne i bezawaryjne działanie systemu. Co ważne, instalację kanalizacyjną montuje się poniżej instalacji elektrycznej oraz gazowej.

Jakie są rodzaje domowej kanalizacji?

Wśród domowych kanalizacji wyróżnia się kanalizację sanitarną, deszczową, a także ogólnospławną, która jest połączeniem dwóch poprzednich. Ze względu na warunki hydrauliczne kanalizacja dzieli się na następujące rodzaje:

  • grawitacyjna – przy zachowaniu właściwego spadku ścieki spływają w dół zgodnie z działaniem siły grawitacji;
  • ciśnieniowa – ścieki przemieszczają się pod wpływem ciśnienia generowanego w układzie rozdrabniająco-przepompowującym;
  • podciśnieniowa – transport ścieków odbywa się poprzez wytworzenie podciśnienia i zassanie powietrza.

Wybór odpowiedniego rodzaju kanalizacji zależy przede wszystkim od warunków panujących na danym terenie.