Strona główna Blog Jak zaizolować dach przy pomocy papy?

Jak zaizolować dach przy pomocy papy?

Papa stosowana jest w formie pokrycia oraz izolacji dachów płaskich. Współczesne produkty charakteryzują się dużą trwałością i bezproblemowym układaniem. Jednak przyczepność do podłoża, a w konsekwencji szczelność całej warstwy izolacyjnej będą zależały od tego, czy papa zostanie właściwie położona.

Konstrukcja dachu a rodzaj papy

Dach składa się z kilku warstw. Ze względu na izolację cieplną, ale także inne cechy, używa się styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej. Papę stosuje się głównie w celu zwiększenia właściwości hydroizolacyjnych. Poszczególne produkty oferowane przez producentów różnią się rodzajem tworzywa i sposobem łączenia arkuszy. Podstawowe dwa rodzaje to papy zgrzewalne i samoprzylepne. Izolowanie dachu za pomocą papy zgrzewalnej uważane jest za bardzo wytrzymałą metodę. Położenie papy zależne jest jednak od rodzaju podłoża i ocieplenia. W przypadku drewna zaleca się papę mocowaną mechaniczne w formie podkładu, a na wierzch papę zgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej. Przy podłożu betonowym wybór uzależniony jest od tego, czy ono pracuje. Na beton można zastosować papę na włóknach poliestrowych, jak i papę na welonie szklanym. Nie wolno przy tym łączyć pap wyprodukowanych z różnych tworzyw.

Sposoby izolowania dachu papą

Izolacja może być dwuwarstwowa lub jednowarstwowa. Pierwszy sposób jest bardziej popularny. Polega on na tym, że na płytach ociepleniowych rozwija się papę podkładową i mocuje do stropu kołkami. Sąsiednie pasy układa się z założeniem wielkości około 15  cm, co pozwala zakryć kołki. Zakładki są klejone lub zgrzewane. Jeśli jednak warstwa ocieplenia wykonana jest ze styropianu, polistyrenu lub pianki poliuretanowej, to pod zakładem należy umieścić przekładkę ochronną z pasa papy podkładowej, by nie przepalić materiałów wrażliwych na ogień. Kołków nie trzeba używać przy papie samoprzylepnej, jednak należy wtedy za ich pomocą zamocować ocieplenie. Następnie układa się papę wierzchniego krycia. Izolacja jednowarstwowa wymaga mniej pracy. Papę podkładową można nałożyć w miejscach trudnych. Poza tym będzie ona niepotrzebna. Wymagana jest jednak specjalna papa jednowarstwowego krycia. Podczas jej zgrzewania należy zachować szersze zakłady. Ta technika najlepiej sprawdza się wtedy, gdy dach został ocieplony płytami styropianowymi laminowanymi papą lub styropapą.

Izolację można wykonać tradycyjnie lub w formie konstrukcji zwanej dachem odwróconym. Sposób tradycyjny polega na tym, że dolną częścią jest izolacja cieplna, a górną izolacja wodna. W przypadku dachu odwróconego to izolacja cieplna jest warstwą górną. Trzeba jednak zadbać o to, by materiał termoizolacyjny był odpowiednio sztywny, odporny na obciążenia, wodę i mróz. Na materiale układa się powłoki ochronno-filtrujące i obciąża się je żwirem, płytami chodnikowymi lub warstwą wegetacyjną.