Strona główna Blog Cement a beton. To nie to samo!

Cement a beton. To nie to samo!

W branży budowlanej stosuje się zarówno cement, jak i beton. Niektórzy błędnie twierdzą, że te materiały są tym samym. Wyjaśniamy, czym jest beton, a czym cement, a także jakie są ich rodzaje.

Czym się różni cement od betonu?

W realizacji projektów budowlanych niezbędny jest dobór właściwych materiałów, takich jak cementy i betony. Cement oraz beton to dwa różne materiały. Często są one ze sobą mylone, przez osoby, które nie zajmują się branżą budowlaną. Dzieje się tak dlatego, że te materiały w rzeczywistości są ze sobą w pewien sposób powiązane. Krótko mówiąc, cement to półprodukt, a beton jest produktem końcowym. Cement, ze względu na swoją uniwersalność i właściwości, jest najszerzej stosowanym spoiwem. Powstaje w cementowniach i zwykle jest pozyskiwany z surowców naturalnych takich jak wapień, glina lub margiel. Jest to sproszkowany materiał, który po zarobieniu z wodą twardnieje. Zaczyn cementowy jest wynikiem procesu hydratacji i może mieć różną konsystencję, w zależności od tego, ile wody dodano. W budownictwie wykorzystuje się często zaprawy cementowe, które są mieszaniną cementu, wody i piasku. Mają one zastosowanie przy murowaniu, tynkowaniu, brukowaniu oraz w zaprawach izolacyjnych czy wyrównawczych. Cementy można podzielić na różne typy, ze względu na rodzaj i ilość dodatków. W budownictwie ogólnym, przemysłowym i drogowym stosuje się cement portlandzki. Do fundamentów natomiast polecany jest cement hutniczy, ze względu na dużą wytrzymałość. Na wysokie temperatury odporny jest cement wieloskładnikowy, a do tynków i zapraw w sprzedaży jest dostępny cement pucolanowy. Beton to materiał, który powstaje z połączenia kilku składników – cementu, wody, kruszywa i ewentualnych domieszek. Główną funkcją cementu w betonie jest spajane drobin kruszyw i piasku. Beton może być odporny na niskie temperatury, ogień i agresywne środowisko chemiczne. Różne rodzaje betonu mają określone właściwości. Wyróżniamy jego następujące rodzaje: jastrychowy, polimerowy, komórkowy, autoklawizowany, żużlobeton i asfaltobeton.